Cad-Consult stopt met de ontwikkeling van NLCStoolbox voor de inframarkt.

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2016 geen updates en nieuwe releases meer komen voor NLCStoolbox.

Iedereen met een licentieovereenkomst en betaalde subscription zal nog ondersteuning krijgen tot 31 december 2016.

Natuurlijk kunnen de gebruikers met NLCStoolbox blijven werken. De licentie is omgezet naar onbepaalde tijd.

Een afgeleide van NLCStoolbox met de naam ViaNLCS zal als freeware versie beschikbaar worden gesteld en kan via het menu-item Download opgehaald worden.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.